Kursy doskonalące


ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIA


WYNIKI REKRUTACJI NA BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE DLA NAUCZYCIELI

Do 15 grudnia 2013 r. na szkolenia w ramach Projektu APN zgłosiło się 310 nauczycieli z Mazowsza.

Po analizie zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wszyscy zgłoszeni spełniają wymagania formalne zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Informujemy, że zgodnie z organizacją szkoleń w projekcie APN grupa szkoleniowa liczy od 25 do 30 osób.

Do udziału w Projekcie, na tym etapie, zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych - 310 osób, które znalazły się na listach grup zamkniętych i grup otwartych.


Grupy zamknięte

Na tym etapie rekrutacji powstały 5 grupy

  

 

Uczestnicy grup zamkniętych w najbliższym czasie otrzymają szczegółowe informacje o szkoleniach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Grupy otwarte

Grupy, w których trwa rekrutacja:

  • Ciechanów 

grupa edukacji wczesnoszkolnej,

matematyczna,

przyrodnicza,

humanistyczna

  • Ostrołęka

grupa edukacji wczesnoszkolnej,

matematyczna,

przyrodnicza,

humanistyczna

  • Płock

grupa edukacji wczesnoszkolnej,

matematyczna,

przyrodnicza,

humanistyczna

  • Radom

grupa przyrodnicza

  • Siedlce

grupa edukacji wczesnoszkolnej,

matematyczna,

przyrodnicza,

humanistyczna

  • Warszawa

matematyczna,

przyrodnicza,

humanistyczna

 

Do uczestników grup otwartych , w których trwa jeszcze rekrutacja, szczegółowe informacje o szkoleniach zostaną przekazane niezwłocznie po zamknięciu grupy.

Zachęcamy do udziału w proponowanych szkoleniach przedmiotowych.Dlaczego warto wziąć udział w BEZPŁATNYCH kursach doskonalenia zawodowego?

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to wyjątkowe miejsce spotkań nauczycieli poszukujących pomysłów na miarę wyzwań współczesnej edukacji, w którym:

rozwijamy swój profesjonalizm, budujemy nowe kompetencje, poszukujemy skutecznych metod i form pracy z uczniami,

-  tworzymy mazowiecką sieć nauczycieli - dzielimy się doświadczeniem zawodowym, na bieżąco rozwiązujemy problemy, tworzymy bank pomocy dydaktycznych,

- inspiracją do naszej pracy są wykłady otwarte i warsztaty prowadzone przez wybitych fachowców, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

Spotkania rozpoczynamy zajęciami weekendowymi w grupach przedmiotowych w lutym i marcu 2014 roku w Wydziałach MSCDN oraz siedzibie OEIiZK, natomiast kończymy w lipcu 2014 roku w ośrodku szkoleniowym, położonym w malowniczym miejscu na Mazowszu. 

Każdy uczestnik Akademii Profesjonalnego Nauczyciela otrzymuje:

16 godzin doskonalenia kompetencji społecznych lub kompetencji wykorzystania TIK (zgodnie z diagnozą potrzeb);

- 32 godziny doskonalenia kompetencji przedmiotowych w obszarach: edukacja wczesnoszkolna, edukacja humanistyczna, edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza (zgodnie z kwalifikacjami);

- 12 godzin kursu on–line spójnego programowo z doskonaleniem kompetencji przedmiotowych.
Od 14 października trwa rekrutacja

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin Kursów Doskonalących (plik PDF) 

Proponujemy szkolenia w zakresie:

Edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli  klas 1-3 szkół podstawowych

Edukacji humanistycznej dla nauczycieli języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Edukacji matematycznej dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Edukacji przyrodniczej dla nauczycieli przyrody ze szkół podstawowych (klasy IV-VI) i szkół ponadgimnazjalnych, dla nauczycieli biologii, chemii i fizyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Wszystkie szkolenia odbywać się będą od stycznia 2014 do maja 2015 zgodnie ze szczegółowym harmonogramem podanym przez organizatora po rekrutacji. Przewiduje się zorganizowanie 100 grup szkoleniowych,  24-26 osobowych.