Rekrutacja na kursy doskonalące


Serdecznie zapraszamy
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych formach doskonalenia zawodowego.


Szkolenia adresowane
są do nauczycieli: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody, biologii, fizyki i chemii.


Zapisy  na kursy wyłącznie  poprzez wypełnienie Elektronicznej karty zgłoszenia 
dostępnej od dnia 14 października br. w zakładce KURSY DOSKONALĄCE


Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami udziału oraz wymaganiami stawianymi uczestnikom szkoleń.

 

NAUCZYCIELE - ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIA

Dlaczego warto wziąć udział w BEZPŁATNYCH kursach doskonalenia zawodowego?

 

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to wyjątkowe miejsce spotkań nauczycieli poszukujących pomysłów na miarę wyzwań współczesnej edukacji, w którym:

- rozwijamy swój profesjonalizm, budujemy nowe kompetencje, poszukujemy skutecznych metod i form pracy z uczniami,

-  tworzymy mazowiecką sieć nauczycieli - dzielimy się doświadczeniem zawodowym, na bieżąco rozwiązujemy problemy, tworzymy bank pomocy dydaktycznych,

- inspiracją do naszej pracy są wykłady otwarte i warsztaty prowadzone przez wybitych fachowców, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

 więcej informacji...

 

 

 REKRUTACJA NA KURSY DOSKONALĄCE - Edycja 8.