Wyniki rekrutacji  do  3 EDYCJI szkolenia dla dyrektorów: 
Dyrektor liderem w procesie tworzenia nowoczesnej szkoły/przedszkola


Wpłynęło 165 zgłoszeń na szkolenie.


Zakwalifikowano  100 osób do 4 grup szkoleniowych, w tym jedna grupa  dyrektorów przedszkoli, 3 grupy dyrektorów szkół.


Ogółem  w  3 EDYCJI uczestniczyć będzie  110 osób ( 10 osób z listy rezerwowej 1 i 2 Edycji).


Lista rezerwowa  3 edycji obejmuje  55 osób.
więcej informacji...

 

 

 

Rekrutacja na kursy doskonalące


Serdecznie zapraszamy
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w bezpłatnych formach doskonalenia zawodowego.


Szkolenia adresowane
są do nauczycieli: edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przyrody, biologii, fizyki i chemii.


Zapisy  na kursy wyłącznie  poprzez wypełnienie Elektronicznej karty zgłoszenia 
dostępnej od dnia 14 października br. w zakładce KURSY DOSKONALĄCE


Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami udziału oraz wymaganiami stawianymi uczestnikom szkoleń.

 

NAUCZYCIELE - ELEKTRONICZNA KARTA ZGŁOSZENIA

Dlaczego warto wziąć udział w BEZPŁATNYCH kursach doskonalenia zawodowego?

 

Akademia Profesjonalnego Nauczyciela to wyjątkowe miejsce spotkań nauczycieli poszukujących pomysłów na miarę wyzwań współczesnej edukacji, w którym:

- rozwijamy swój profesjonalizm, budujemy nowe kompetencje, poszukujemy skutecznych metod i form pracy z uczniami,

-  tworzymy mazowiecką sieć nauczycieli - dzielimy się doświadczeniem zawodowym, na bieżąco rozwiązujemy problemy, tworzymy bank pomocy dydaktycznych,

- inspiracją do naszej pracy są wykłady otwarte i warsztaty prowadzone przez wybitych fachowców, ekspertów w dziedzinie edukacji oraz atrakcyjne materiały szkoleniowe.

 więcej informacji...

 

 

 REKRUTACJA NA KURSY DOSKONALĄCE - Edycja 11.